Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Используя наш Сервис, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности, определениями и политикой AML & KYC
× Заказать работу Готовые работы Партнёрка Вход Регистрация

РЭВАЛЮЦЫЙНЫ І НАЦЫЯНАЛЬНА-ВЫЗВАЛЕНЧЫ РУХ У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ (1921-1939 гг.)

Номер #53428
Тип Контрольная работа
Бюджет Не указан
Категория История
Уникальность Не указана
Детали 1. Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.).

Патрабаванні да зместу і афармлення кантрольных работ
Тэмы кантрольных работ размяркоўваюцца асабіста выкладчыкам на установачнай лекцыі па курсу “Гісторыі Беларусі (1917г. – пачатак XXI cт.)”. Кантрольная работа з’яўляецца адной з важных формаў самастойнай працы студэнта, яна паказвае уменне студэнта працаваць з літаратурай і іншымі крыніцамі інфармацыі, самастойна знаходзіць неабходныя дадзеныя, аналізаваць іх і фармуляваць вывады. У час пошуку дадатковай інфармацыі значна пашыраецца і дапаўняецца кола атрыманых на лекцыйных і семінарскіх заняткаў ведаў студэнта.
Кантрольная работа абараняецца вусна ў форме гутаркі з выкладчыкам у перыяд сесіі. Пры паспяховай здачы студэнтамі кантрольнага задання ў заліковай кніжцы робіцца адпаведны запіс, які служыць падставай для допуску да экзамену.
Патрабаванні да афармлення.
 Кантрольная работа выконваецца ў друкаваным выглядзе ў адпаведнасці з наступнай структурай і правіламі афармлення.
 Кантрольная работа павінна утрымліваць тытульны ліст, уводзіны, асноўную частку, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры.
1. Тытульны ліст.
2. Уводзіны (кароткая частка на 1-1.5 старонкі, дзе павінны быць вызначаны актуальнасць тэмы, мэта і задачы работы)
3. Асноўная частка займае 2/3 работы. Асноўная частка складаецца з некалькіх глаў, якія павінны мець сваю назву. Падзел матэрыяла на главы і параграфы, а таксама іх паслядоўнасць павінны быць лагічна апраўданымі. Назвы глаў (параграфаў) вызначаецца зместам. У назве павінна вызначацца праблема, якая вырашаецца ў дадзенай главе (параграфе). Структура глаў (колькасць параграфаў) павінна быць прапарцыянальнай. Увага! Работа не можа складацца з адной главы (мінімум - дзве), а глава не можа складацца з аднаго параграфа (мінімум - два)!
Тэкст кантрольнай работы павінен абавязкова змяшчаць спасылкі на выкарыстаныя крыніцы (дакументы) і літаратуру! Спасылкі афармляюцца ў адпведнасці з ПАЛАЖЭННЕМ аб
Мне нужна похожая работа
Нужна похожая работа?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Нужна готовая работа?
Поищите подходящую работу в Магазине готовых работ!
Перейти в магазин

Разделитель
Разделитель

Нужна похожая или такая же работа?

Добавьте Ваше задание и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!

Добавить задание